600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

10
تمرین سنگین باعث از دست دادن بافت عضلانی می شود. جایگزینی پروتئین در ریکاوری جهت افزایش بالانس پروتئین، ترمیم بافتی و سنتز پروتئین جدید توصیه می شود.

جایگزینی پروتئین از دست رفته (Protein replacement)

تمرین سنگین باعث از دست دادن بافت عضلانی می شود. جایگزینی پروتئین در ریکاوری جهت افزایش بالانس پروتئین، ترمیم بافتی و سنتز پروتئین جدید توصیه می شود.
 مصرف همزمان پروتئین و کربوهیدرات باعث افزایش تاثیر ذخیره گلیکوژن عضلانی می شود وقتی که مقدار کربوهیدرات دریافتی پایین تر از آستانه حداکثر سنتز گلیکوژن باشد یا فاصله زمانی دریافت کربوهیدرات بیش از یک ساعت باشد.
تاثیر پروتئین در افزایش ذخیره گلیکوژن عضلانی تا یک ساعت پس از مصرف مکمل پروتئینی تاثیر دارد.
 نشان داده شده است که ذخیره گلیکوژن در طی ۴۰ دقیقه ابتدایی ریکاوری بعد تمرین با مکمل ترکیبی کربو-پروتئین دو برابر سریع تر از ترکیب کربو isoenergetic و ۴ برابر سریعتر از ترکیب با همان غلظت کربوهیدرات است.
 این کار ۲ ساعت بعد از ریکاوری برای بار دوم باید تکرار شود.
 این مدل ریکاوری برای مسابقات با ریکاوری کوتاه مانند فوتبال و هاکی روی یخ کاربرد بیشتری دارد.

  • جهت ثبت کامنت ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید : ورود / ثبت نام