600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

8

                    
7

                    
9

                    
8

                    
5

                    
5

                    
6
برای موفقیت نگرش مهم تر از توانایی است👌
9

                    
14

                    
17

                    
21

                    
23

                    
20

                    
17

                    
9

                    
6

                    
11
بررسی معضلات و مشکلات در خانواده
ارائه راه حل مناسب برای حل مسائل خانواده ها
افزایش بهداشت روانی خانواده و جامعه
افزایش کیفیت روابط خانوادگی و ارائه راهکارهای آن
زینب جرجر
13

                    
20

                    
19

                    
19
مشاوره بادکترعبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
48

                    
41
توی هر موقعیت دقت کنید هیجانتون و نیازتون چیه و آن را ابراز کنید...
70

                    
49