600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

2
وارد شدن به رابطه جدید برای تسکین درد ناشی از شکست در رابطه ی قبلی مثل این می ماند که برای ترمیم استخوان شکسته ی پا به جای کج گرفتن دویدن تجویز شود.
ترمیم زخمهای عاطفی زمانی بیش از شش ماه نیاز دارد. زمانی که فرد تشخیص دهد انتخاب بعدیش یک رفتار خود آرامبخش نیست.
1

                    
4
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺💥
2
از جمله موارد و نشانه ی برخورد حرفه ای درمانگر اینست که وقتی مسائل و مشکلات خاص یا غیر متداول مطرح می کنید از جمله گرایش به روابط جنسی خارج از چارچوب، مصرف الکل و مواد، خیانت به همسر، همجنسگرایی، گرایش های خاص اعتقادی و ...، فلت باقی می ماند و بدون دیدگاه متعصبانه و بدون بزرگنمایی و فاجعه سازی با شما در جهت رفع مشکل مطرح شده همراهی می کند.
 از دیگر نقطه ضعف های درمانگر که برخورد حرفه ای او را تحت شعاع قرار می دهد، اشک ریختن پا به پای درمانجو در توصیف صحنه های غم انگیز زندگیش است.
5

                    
11
حال خوبی نداری ولی تلاش می‌کنی ناراحتیت رو نشون ندی.
غم زیادی داری ولی لبخند میزنی.
حواست را به هرچیزی پرت میکتی، زیاد کار میکنی تا از روبرو شدن با درد درونت اجتناب کنی و خودت را آرام و خوشحال نشون بدی، و در پاسخ به کسانی که حالت را جویا می شوند میگویی: "خوبم ‏😪"
از خودت با بی تفاوتی و به ظاهر، نسبت به آنچه درونت هست، محافظت می کنی.
و در نهایت مثل شیشه ای پر از ترک، نا ایمن و آسیب‌پذیر خواهی بود.
‏📌 ‎مشاوره ی غیر حضوری
‏📌 ‎واتساپ: ۰۹۹۱۸۴۲۴۲۶۹
3

                    
6

                    
21

                    
18

                    
18

                    
18
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
12
در شرایط بحرانی به ساده ترین شکل و کوتاه ترین زمان از خدمات مشاوره ای استفاده کنید.
16
ببینید وقتی با معیارهای سخت و انعطاف ناپذیر قدم برمیدارید، ناشی از یک انگیزه ی درونی غیر پاتولوژیک است یا یک رفتار جبرانی افراطی در پاسخ به احساس نقص درونی؟!
حالت دوم، تلاش فرد برای پذیرفته شدن، دوست داشته شدن و دست یافتن به حس ارزشمندی به واسطه ی طرحواره ی ناسازگار "نقص و شرم" است.
15
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
4

                    
14
اجتناب از روبرو شدن با موقعیت های تازه به دلیل ترس از مواجهه با رنج ناشی از آنها و یا پیش بینی شکست، مانع رشد فردی و باعث شکل گیری شخصیت منفعلِ ناکارآمد خواهد شد.
9
افرادی که به واسطه ناکامی در دریافت عشق و محبت و بی ثباتی هیجانیِ والدین شان در کودکی در تله ی "رها شدگی / بی ثباتی" گیر افتاده اند و دائم نگران از دست دادن عزیزانشان و رها شدن توسط آنها هستند، در بزرگسالی از ایثارگری به عنوان سبک مقابله ای به شکل جبرانی در ارتباط با دیگران استفاده می‌کنند. تلاشی برای اینکه رها نشوند.
برطرف کردن نیاز اطرافیان به قیمت نادیده گرفتن خود، همه ی آنچه را که خود نیاز داشتند و بی جواب مانده بود، به صورت افراطی برای دیگران انجام می دهند. مثل گرفتن هدایای بسیار گران قیمت و یا هزینه های مادی و روحی فرای موقعیت.
10
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
3

                    
4

                    
17
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
5

                    
10
جهت اطلاعات بیشتر !
3
مثلث کارپمن : و سه دسته افرادی که از نظر اجتماعی و روابط بین فردی، افراد مفید اجتماعی محسوب نمی شوند. افرادی که دائما خود را قربانی می پندارند. دسته دوم افرادی هستند که آزارگرند و دیگران از دست رفتار و گفتار آنها در رنج و عذاب هستند و دسته آخر افرادی هستند که خود را ناجی می پندارند و حتی اگر کسی از آنها کمک نخواسته باشد، می خواهند مشکلات دیگران حل کنند و مو جبات گرفتاری خود و دست و پاگیری دیگران را فراهم می آورند و بیشتر اوقات هم معترضند که چرا بقیه شبیه آنها رفتار نمی کنند و خود بیش از دیگران خدمت کرده اند.