600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

بازگشت
10
چرا به سیستمهای متفاوت تمرینی نیازمندیم؟
میتوان گفت رشد عضلانی وتغییرات خوب که در نتیجه پرداختن به تمرینات در بدن انسان حاصل میشود نتیجه سازگاری بدن با سیستمهای تمرینی و شرایط تحمیل شده جدید است 
که شرایط تحمیل شده تا زمانیکه تمرینات نا آشنا و غیر قابل تحمل باشد به قوت خود باقیست
  • جهت ثبت کامنت ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید : ورود / ثبت نام