600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

بازگشت
10
شما همیشه در حال برقراری ارتباط هستید. پیوسته با کلمات، صدا و بدن‌تان پیام‌هایی می‌فرستید. سعی کنید همواره با آمادگی ذهنی پیاه‌هایتان را شفاف انتقال دهید و برای این منظور:

✔از تمام حواس‌تان برای برقراری ارتباط استفاده کنید.
✔قضاوت و عیب‌جویی را کنار بگذارید و مطمئن شوید نگرش مثبتی دارید.
  • جهت ثبت کامنت ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید : ورود / ثبت نام