600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

اسماعیل محبیان

مشاور ورزشی - مربی

کراس فیت و حرکات اصلاحی

تمرینات سنین مختلف و بیماری‎های زمینه‌ای

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


مربی بدنسازی و مشاور ورزشی

بیشتر...

مشاوره های مرتبط117
کراتین تاثیراتی مانند:
افزایش کراتین فسفات عضلانی
افزایش دوباره سازی کراتین فسفات عضلانی
کاهش اسیدوز عضلانی ( خاصیت بافری)
بهبود متابولیسم اکسیداتیو
و در انتها افزایش وزن و جرم عضلانی دارد 
اسماعیل محبیان