600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

مریم صداقت

مشاور روانشناسی - دکتری

پایش و مشاوره کودک

مشکلات کودک و نوجوان

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


دکتر مریم صداقت عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز مشاوره پایش دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

بیشتر...

مشاوره های مرتبط