600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

دکتر قاسم خدایی

مشاور پزشکی - پزشک عمومی

داخلی

کودکان

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


مشاوره در مورد بیماریهای داخلی اطفال عفونی کرونا دیابت فشارخون مشاوره ژنتیک قبل و بعد ازدواج و غربالگری حین بارداری

بیشتر...

مشاوره های مرتبط