600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

عبدالوهاب سیمین

مشاور روانشناسی - دکتری

ازدواج و خانواده

مشکلات کودک و نوجوان

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


دکترای روانشناسی مشاور مدرس دانشگاه مولف کتاب دارای پروانه تخصصی درتهران سابقه بیش از۱۸سال مشاوره در حوزه خانواده ،بهبود روابط ،اردواج،مسایل عاطفی، فردی،کودک ونوجوان،تحصیلی و برنامه ریزی.اضطراب ،افسردگی (هدف ما آرامش وسلامت روانی شماست)

بیشتر...

مشاوره های مرتبط4

                                
11

                                
9

                                
9

                                
10

                                
7

                                
15

                                
13

                                
14

                                
11

                                
23

                                
23

                                
19

                                
22

                                
17

                                
23

                                
10

                                
15

                                
11

                                
13

                                
18

                                
7

                                
12

                                
10

                                
24

                                
33

                                
26

                                
22

                                
25

                                
18

                                
18

                                
15

                                
18

                                
17

                                
19

                                
20

                                
18

                                
19

                                
12

                                
11

                                
9

                                
8

                                
11

                                
18

                                
14

                                
15

                                
13

                                
13

                                
19

                                
8

                                
14

                                
12

                                
10

                                
14

                                
9

                                
10

                                
10

                                
9

                                
13

                                
14

                                
12

                                
12

                                
9

                                
11

                                
12

                                
12

                                
15

                                
15

                                
16

                                
15

                                
10

                                
14

                                
12

                                
11

                                
12

                                
16

                                
15

                                
14

                                
13

                                
30

                                
22

                                
31

                                
26

                                
25

                                
26

                                
21

                                
25

                                
16

                                
15
جهت مشاوره تلفنی ازطریق اپلیکیشن مشاوران درخدمتم
13
مشاوره تلفنی ازطریق اپلیکیشن مشاوران درخدمتم
20
جهت مشاوره تلفنی ازطریق اپلیکیشن مشاوران درخدمتم
19

                                
18

                                
14

                                
14

                                
10

                                
16

                                
24

                                
15

                                
15

                                
14

                                
21

                                
12
همراهان گرامی از طریق مشاوران درخدمتم
22
دوستان جهت مشاوره ازطریق اپلیکیشن مشاوران درخدمتم
19

                                
17

                                
18

                                
15

                                
19

                                
19
همراهان عزیز ازطریق اپلیکیشن مشاوران درخدمتم
18
همراهان ارزشمندم جهت مشاوره بامن از اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید درخدمتم
23

                                
17

                                
12

                                
22

                                
16

                                
17
همراهان عزیز از طریق اپلیکیشن مشاوران جهت مشاوره تلفنی درخدمتم
15
همراهان ارزشمند اپلیکیشن مشاوران جهت راهنمایی و مشاوره ازطریق این سامانه درخدمتم.
15
مخاطبین و دنبال کنندگان من در اپلیکیشن مشاوران جهت مشاوره تلفنی ازطریق این سامانه درخدمتم خوشحال می شوم همراه و همیارتان برای ارتقای سلامت روانتان باشم
17

                                
22

                                
27

                                
31

                                
26

                                
27

                                
36

                                
33

                                
32

                                
29

                                
40

                                
33

                                
31

                                
30

                                
26

                                
33

                                
31

                                
35

                                
42

                                
28

                                
26

                                
30

                                
24

                                
24

                                
32

                                
29

                                
20

                                
23

                                
25

                                
23

                                
25

                                
31

                                
31
جهت مشاوره تلفنی بادکترعبدالوهاب سیمین از طریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید.
29

                                
43

                                
13

                                
37

                                
33

                                
43

                                
31

                                
29

                                
28

                                
31

                                
45

                                
29

                                
28

                                
33

                                
32

                                
42
💫💫💫مشاوره ‏با ‏دکتر ‏عبدالوهاب ‏سیمین ‏ ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏ ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید ‏. ‏
31

                                
29

                                
37

                                
30

                                
32

                                
45

                                
35

                                
31

                                
39

                                
38

                                
36
مشاوره بادکترعبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
64

                                
35
مشاوره بادکترعبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
31
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
33
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
34
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
16
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
34
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطريق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
24
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطریق اپلیکیشن مشاوران تماس بگیرید
28
مشاوره با دکترعبدالوهاب سیمین هم اکنون ازطريق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
22
مشاوره با دکترعبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
25
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
16
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
20
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
14
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
20
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
17
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
21
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺💥
37
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
31
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
21
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
25
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
18
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
23
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید.
26
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
28
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
24
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
26
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
24
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید درخدمتم.
26
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
30
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
19
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
16
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
35
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
24
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
26
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
54
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
31
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید درخدمتم،🌺🌺🌺
71
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
42
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
49
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
48
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
44
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
64
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺🌺🌺🌺
61
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
42
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید درخدمتم.
57
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
47
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
45
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
32
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
35
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
28
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
34
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺
38
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید.
40
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
47
،💥💥💥مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید.💥
55
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
58
#رابطه_عاطفی
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
64
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
62
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺🌺🌺🌺
55
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
44
#موفقیت
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
56
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید
48
#آرزوهای_خوب
‏🌺 ‎مشاوره ‏بادکترعبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏سایت ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌺
62
#رازهای آرامش
‏💥💥💥 ‎مشاوره ‏بادکترعبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید ‏🌺🌺🌺
47
💥💥 ‎مشاوره ‏بادکترعبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌺
195
#نوجوان
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
101
#روابط_عاطفی
‏🌺 ‎مشاوره ‏بادکترعبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌺
58
#آرامش_روان
‏🌺 ‎مشاوره ‏بادکتر ‏عبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید.🌺
69
#اصالت
‏🌹 ‎مشاوره ‏بادکترعبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌺
57
#رقابت_سالم
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺🌺🌺
52
#صبر
‏🌹 ‎مشاوره ‏با ‏دکتر ‏عبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌹🌺
29
#زندگی_شاد
‏🌺 ‎مشاوره ‏با ‏دکتر ‏عبدالوهاب ‏سیمین ‏هم ‏اکنون ‏از ‏طریق ‏اپلیکیشن ‏مشاورآن ‏تماس ‏بگیرید🌺🌹
34
#مهر_طلبی
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق اپلیکیشن مشاورآن تماس بگیرید ‏🌺
38
دوست خوب

🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید درخدمتم 🌺🌺🌺
43
🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
37
🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
24
🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
62

هیچ دو انسانی باروحیات مشترک، یافت نشده‌اند
پس اگردریک رابطه‌ی دونفره، هیچ مشکل و برخوردی بوجود نیاید، به این معنی‌ست که یکی ازاین دوتمام حرف‌های دلش را نمی زند.
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید


60
روابط سالم
🌺🌺🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
79
مهمترین حساسیتهای نوجوان عبارتند از: 
- نگاه کودکانه به او
مقایسه
تبعیض
بی اعتمادی


🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
104
کارآفرینی آمادگی برای تغییر
🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
36
اگر خودتان مادر مضطرب ، مادر عصباني ، مادر انفجاري ، مادر افسرده هستید، خود را درمان کنید!
اگر کودک خود را تنبيه بدني مي كنید در او ایجاد ناامني کرده اید و دیگران برای او ناامن شده اند ...
اگر پدر بي حوصله است ، تنبيه گر است ، پدريست که از تهديد استفاده مي كند، پدريست که با مادر هماهنگ نيست ،
ترس و اضطراب دائمي و احساس تنهایی را در فرزند رشد مي دهد !
فقــط ما مسئول فرزندمان هستیم ، ما آنها را به دنیا آورده ایم.
لطفا بچه ها را قربانی شرایط خودتان نکنید.

،🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید.🌺🌺
31
مشاوره روانشناختی کاری تخصصی ست, آن را جدی بگیریم.
🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺
11
اگر قضاوت شدی سکوت کن؛
خواستی قضاوت کنی هم سکوت کن
سکوت نشانه قدرت است نه ضعف؛
خودت باش؛
اثبات خود، نیازی به دست و پا زدن ندارد.💫🌺 مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺 
14
رابطه والدین و فرزندان

مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید 🌺 🌺🌺
16
همسرانه و همدلانه مسایلتان را حل کنید.

گفتگوی مشاوره ای با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید.
17
 حدود 3 درصد از مردم دنیا هدف دارند
و فقط 1 درصد از مردم آنرا روی کاغذ می آورند.
یادداشت هدف هایتان، احتمال دستیابی به آنها را تا 1000% افزایش می دهد.

(دارن_هاردی)

💫🌺مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق مشاورآن تماس بگیرید.🌺🌹
13
خود انتقادگری به گفت‌وگوی درونی انسان با خود گفته می‌شود که در نتیجه آن تمامیت فرد زیر سوال رفته و به واسطه این رفتار درونی منفی، عزت نفس کاهش می‌یابد و حتی منجر به بروز اختلالات مختلفی از جمله افسردگی، اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی می‌گردد.خودشفقت ورزی یا همان مهربانی با خود که به معنی پذیرش وجود خویشتن با در نظر گرفتن تمام نواقص است باعث می‌شود که احساسات مثبتی مانند شادی، آرامش و اعتماد به نفس را تجربه کنید.پس از انتقاد کردن خود دست بکشید و خود را دوست داشته باشید.

🌺💫مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین هم اکنون از طریق مشاورآن تماس بگیرید،🌹🌺
13
تمامِ پختگی و بالغ شدن از یک جدا شدن شروع می‌شود ؛

جدا ‌شدن از احساس امنیت ،

جدا شدن از حس قدرت ،

جدا شدن از یک وابستگی ، 

جدا شدن از هرچیزی که فکر می‌کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد.
🌹🌺مشاوره با دکترعبدالوهاب سیمین از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید.25
‍ در دوره‌ بلوغ به دخترتان توضیح دهید، ممکن است دراین سن، در اجتماع، کم‌کم توجه‌هایی را از جنس مخالف دریافت کند. اما این توجه‌ها لزوماً نشان‌دهنده علاقه فرد مقابل به او نیست.
،🌺🌺🌺مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق سایت مشاورآن تماس بگیرید،💫🌹💫
21
افرادی که دچار اختلال خواب هستند اغلب در طول روز خسته، تحریک‌پذیر و غیرمتمرکز هستند. این افراد به بی‌خوابی شبانه خود بسیار فکر می‌کنند و اغلب در طول روز نگران بی‌خوابی شب بعدی هستند.
اندیشه‌پردازی‌های شبانه را می‌توان با تکنیک‌های ایست‌ فکری متوقف کرد. بهتر است زمان خاصی را در طول روز برای فکر کردن به مشکلات و مسائل در نظر گرفت: برای مثال نیم ساعت بعد از کار روزانه.
فرد می‌تواند در ساعات خاصی در طول روز همه مشکلات را به ترتیب اولویت یادداشت و سعی کند راه حلی برای یکایک آنها بیابد. باید تلاش کند هنگام پرداختن به یک مشکلات از اندیشیدن به مشکلات دیگر دوری کند.درهرصورت مشکلات رابه رختخواب نبرید. 
14
در رابطه عاطفی ياد می‌گيريم؛
هم من،
هم طرف مقابلم،
هم خود رابطه؛
روزهاى خوب و بد خواهیم داشت!
 پس اصرار به خوب بودن همه چيز یک " توهم " بيش نيست!
ما حتی علی رغم داشتن بهترین یار؛
قطعا روزهاى افتضاح هم خواهيم داشت.
هدف استراتژيك در رابطه عاطفى، مي تواند اين باشد كه واقع ‌بينانه روزهاى بد را بكاهيم، 
و درست بحث كنيم؛
بدون اينكه به هم آسيب روانی بزنيم.


مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق این سامانه تماس بگیرید.
11
احساس عصبانیت و ترس بابت از دست دادن کسی که دوستش دارید، یک دلیل مشترک دارند، احساس حقارت و شک و شبهه در مورد خودتان. شما خود را بی‌ارزش می‌پندارید و چون خود را دوست ندارید، در مورد علاقه‌ او نسبت به خودتان نیز دچار تردید می‌شوید. 

در نهایت احساس عدم کفایت می‌کنید و گمان می‌برید لیاقت ندارید که دیگران دوستتان داشته باشند، که همین باعث بروز حسادت می‌شود.
      ( رالف مرکل
           حسادت)

مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق این سامانه گزینه تماس انتخاب نمایید.
11
انسان‌ها در مسیر زندگی و عمر خود دائم با موقعیت‌های جدید روبرو می‌شوند و ناگزیر به تصمیم‌گیری هستند.  در واقع از عوامل موثر در افزایش قدرت تصمیم‌گیری، آگاهی ،اطلاعات و اعتمادبه‌نفس است. افسردگی، استرس و اضطراب از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود قدرت تصمیم‌گیری فرد به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.

🌺🌺🌺مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین از طریق این سامانه تماس بگیرید🌺🌺🌺
9
💢 نام ۵ نفر از همکارانتان که قدردان آنها هستید را یادداشت کنید. 

درباره کمک هایی که طی هفته گذشته به شما کرده یا رویدادهایی که در آن مشارکت داشته‌اند فکر کنید. کار بعدی شما این است که به هر روشی که ترجیح می‌دهید (ایمیل، پیامک، تماس تلفنی) با آنها تماس گرفته و از صمیم قلب احساس خود در مورد کمک‌های آنها را بیان کنید.

از نظر علمی شواهد بسیاری وجود دارد که در صورت تکرار این آیین طی ۲۱ روز ذهن خود را به تفکرات مثبت عادت خواهید داد. این یکی از مهمترین روش‌ها برای جذب تفکرات مثبت است و طی ۶ ماه شاهد اثرات قابل توجه آن خواهید بود.

💫💫💫مشاوره با دکترعبدالوهاب سیمین از طریق این سامانه تماس بگیرید.
9
 هفت تابلو موفقیت در اتاقتان:
تابلو سقف: اهداف بلند داشته باش...
تابلو ساعت: هر دقیقه با ارزش است...
تابلو آیینه: قبل از هر کاری، بازتاب آن را بیندیش...
تابلو پنجره: به دنیا بنگر...
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش...
تابلو تقویم: به روز باش...
و تابلو در: در راه هدف هایت، سختی‌ها را هل بده.


مشاوره بادکتر عبدالوهاب سیمین از طریق همین سامانه تماس بگیرید.
13
اگر شما درگیر یک رابطه عشقی بوده اید واکنون این رابطه به هر دلیلی به هم خورده است یا این كه زندگی قبلی به طلاق ختم شده است . 
اگر هنوز خشم، احساس گناه و مسئولیت و احساس رنجش نسبت به کسی دارید،در واقع رابطه شما به کلی از بین نرفته است و احساسات ,هیجانات و ذهن شما به نوعی با او درارتباط است. و انرژی شما مصرف او می شود یعنی او هنوز 
در قلب شما هست پس به لحاظ ارتباطی که با او دارید، آمادگی رابطه یا ازدواج جدید را ندارید.

مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
13
‍ ده بازی برای کودکان خجالتی.
این بازی‌ها را می‌توانید با توجه به سن و توانمندی‌های کودکان در فرصت‌هایی که تمایل به بازی کردن دارند، انجام دهید:
۱ - مسابقه گویندگی
۲ - بازی مصاحبه تلویزیونی
۳ - بازی نقل خاطره، داستان، شعر، معما و لطیفه
۴ - بازی چه کسی می‌تواند دیگران را بخنداند
۵ - بازی کامل کردن یک داستان
۶ - بازی کامل کردن یک شعر
۷ - بازی تکمیل جملات
۸ - بازی پاسخ به پرسش‌ها
۹ - بازی داستان سازی با تصاویر
۱۰ - بازی معلم بودن
12
زمانی که زوج‌ها تصمیم بر طلاق می‌گیرند، این تصمیم علاوه بر این که به خودشان آسیب‌هایی(درموردزنان خصوصا؛تزلزل در هویت فردی و اجتماعی,احساس عدم امنیت،درموردمردان خصوصا؛دوگانگی عاطفی و تغييرات خلقی شديد )،را وارد می‌کند. برای فرزندان نیز می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد که احساس ناامنی، احساس گناه، ترس از دست دادن والدین، احساس بلاتکلیفی، تنهایی و افسردگی، افت تحصیلی و ... از جمله آن‌ها است.


مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
13
وقتی شما مدام می‌خواهید به همسرتان ثابت كنید بیشتر از او می‌دانید و به طور غیر‌مستقیم به او می‌گویید كه خطا كار است، اگر هم تائید موقت همسرتان را دریافت كنید به علت خستگی او از نگاه عاقل اندر سفیه شماست.
روش تصمیم‌ گرفتن با یكدیگر را بیاموزید و عقایدتان را بدون پافشاری بیان كنید. اگر چنین فضایی در چاردیواری شما حاكم شود، به جای حق و باطل یك
 « ما » خواهید داشت كه طرفین می‌توانند عقیده‌شان را بیان كنند و یك طرف همیشه حرفش را به كرسی نمی‌‌نشاند. 
در این صورت، فضای خانه آماده است تا همدیگر را دوست داشته باشید.

مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
22
جملات ناامن در زندگی مشترک

مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
7
يك رابطه بد ، 
جاييست كه احترام وجود ندارد ،
عذرخواهى سخت است يا جاييكه فرد بايد جبرانى درست داشته باشد ، فقط عذرخواهى ميكند و فكر ميكند شق القمر كرده !
يك رابطه اشتباه جاييست كه آدم اكثرا نگران است ، نگران مشاجره بعدى،
نگران لغزش بعدى ،
نگران زخم زبان بعدى...
مراقب روابط اشتباه و بد خود باشید ...


مشاوره با دکترعبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
2
« نه گفتن » مکرر به کودک و نوجوان ، مقدمه لجبازی های مکرر آن ها ست

اگر مکرر به فرزندتان «نه» بگویید پس از مدتی دیگر « نه » برای او بی ارزش خواهد شد و توجهی به جواب منفی شما نخواهد کرد .

و یا بدتر از آن، خودش هم مکرر از واژه « نه » برای مخالفت دائمی با شما استفاده خواهد کرد.

واژه «نه» را به جا و کم اما قاطع خرج کنید.


مشاوره بادکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
7
باید دربارهٔ گذشته چنین اندیشید:
«هرقدر رنجیده باشیم، بیایید آنچه را که رفته است بپذیریم و هرچند دشوار است، آزردگی را در دل خود رام کنیم».

و دربارهٔ آینده باید چنین اندیشید:
«آینده از اختیار ما بیرون است و در بطن خدایان پرورده می‌شود».

اما دربارهٔ زمان حال باید چنین اندیشید:
«به هر روز چنان بنگر که به همهٔ عمر می‌نگری».


در باب حکمت زندگی
آرتور شوپنهاور
10
هرگزچيزی را كه خودتان تجربه نكرده‌ايد،‌باور نكنيد.
هرگزدر هيچ موردی تعصب به خرج ندهيد؛‌
حتی اگر تمام دنيا بر آن تاكيد دارد.
پذيرفتنِ تعصبات و قضاوت‌ها،
بسيار راحت و آسان است.
چون بهايی بابت آنها نمی‌پردازيد.

در حالی كه حقيقت پٔرخرج و گران‌بهاست وبايد بهای زيادی برای آن بپردازيد.
در واقع بايد كل زندگی‌تان را گرو بگذاريد.
آنگاه به حقيقت می‌رسيد
و فقط حقيقت، رهايی بخش است.

اشو..
12
انرژی خود را با مبارزه و مقاومت در برابر آنچه نمی‌توانید تغییر دهید مثل آدم‌ها، احساسات‌شان، رفتارهایشان و… هدر ندهید. در عوض نیروی خود را جمع کنید برای تغییر آنچه می‌توانید مثل تفکرتان، رفتارهایتان، حد و مرزهایتان و…. و رنج و خشم‌ها را رها کنید؛ اینکار را برای آزاد کردن خودتان از این زنجیرها انجام دهید.

‏مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین تماس بگیرید.
11
در وجود همه ی ما؛

 یک "من" افسرده، یک "من" عصبانی، یک "من" شاد و یک "من" مضطرب وجود دارد.

 کدام "من" پیروز می شود... ؟

هر کدام که 
      بیشتر تغذیه شود!🌺مشاوره بادکترعبدالوهاب سیمین تماس بگیرید🌺
.
7
کتاب همه جاده ها از ما آغاز میشوند 
نوشته رابرت ووبلدینگ و جان بریکل 
ترجمه هاله میر هادی
در زندگی همیشه اهدافی را در نظر بگیرید
 علاقه مند باشید که هر روز آن را دنبال کنید
 مسئولیت اعمالتان را بپذیرید من انتخاب کرده ام که چنین یا چنان کنم توانایی پاسخگویی به دنیای اطراف را دارم
سخت بکوشید. حتی اگر اشتباه باشد- اگر اشتباهی نکنید کاری از پیش نبرده اید
 حتی اگر احساس می کنید حالش را ندارید باز هم سخت تلاش کنید- احساس سوگ نفرت و ترس طبیعی است. اگر روی روند عادی زندگی تاثیر سوء نگذارند
 برای خودتان ارزش و اعتبار قائل شوید. در چشم خود به خودتان افتخار کنید
 هرگز دلسرد نشوید-تسلیم نشوید
7
در یک رابطه‌خوب طرفین می‌توانند به طور شفاف درباره‌ی تعارض گفت و گو و صحبت نمایند آنان بر مسأله متمرکز می‌شوند و آن را در یک چهارچوب نگاه می‌دارند و فقط در مورد رفتارهای مشخص و خاصی صحبت می‌کنند که دارای اهمیت است آنان احساسات خود را توصیف می‌نمایند و به جای شکایت و انتقاد، از دیگری درخواست می‌کنند رفتار مشخصی را تغییر دهدعبارت "من احساس تنهایی می‌کنم و دلم می‌خواهد من و تو بیشتر باهم بیرون برویم و کارهای بیشتری باهم انجام دهیم" بیشتر احتمال دارد پاسخ مثبت دریافت کند تا اینکه گفته شود: "تو هرگز به آنچه من می‌خواهم اهمیت نمی‌دهی! آنچه برایت اهمیت دارد خودت هستی". 

مایکل نیکولز،خانواده درمانی
2
انواع عشق
 عشق شیدا گونه در این نوع از عشق تنها اشتیاق وجود دارد .
 عشق تهی در این نوع از عشق تنها تعهد  وجود دارد .
  دوستی در این نوع از عشق تنها صمیمیت  وجود دارد .
 (عشق متحد در این نوع از عشق تنها صمیمیت و تعهد وجود دارد . مانند ازدواج های سنتی 
 عشق ابلهانه در این نوع از عشق تنها اشتیاق و تعهد وجود دارد. افرادی که در وزارت امور خارجه کار می کنند، ارتشی ها و رزیدنت ها یا زن و شوهر هایی که به لحاظ سطح تحصیلات اختلاف زیادی دارند و افق فکری آنها با هم سازگار نیست .
 عشق خیالی در این نوع از عشق تنها اشتیاق و صمیمیت وجود دارد . مانند عشق های نوجوانی (امروز عاشق ، فردا فارغ)
 عشق کامل
6
ارکان رویکرد بهبود کیفیت زندگی :
1-غنای درونی:
     یعنی فرد پس از مراقبت از خویشتن به گونه ای خردمندانه ،دوستانه ،دلسوزانه وهمه جانبه احساس عمیق آرامش ،نشاط ،تمرکز ،مهربانی وآمادگی برای مواجه شدن با چالش های روزانه ی زندگی را کسب کند . .
2- کیفیت زمان :
    فرصت تنها ماندن برای افراد ضروری است .آن هاباید در مکان های آرام وبدون سروصدا ،درخود آرامش وتمرکز ایجاد کنند واحساسات ،اهداف وارزش های خود را لمس کنند .
   3- معنایابی :
   همه ی انسان ها درمورد مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زندگی کردن هم در حال حاضر وهم در آینده ، به بینش ونگرشی نیازمندند.
مشاوره با دکتر عبدالوهاب سیمین=تماس بگیرید
6
ویژگی هاي افرادي که تفکر نقادانه دارند عبارتند از :
روحیه پرسشگري دارند.
خود نقد پذیرند.
 داوري و قضاوت آنها به دور از تعصب و لجبازي است.
هر چیزي را به سادگی و بدون تفکر، نه می پذیرند و نه رد می کنند. از منابع مختلف اطلاعات مناسب و دقیقی درباره موضوعات کسب می کنند.
 نسبت به مسائل دید وسیع و دقیقی دارند.
 به جنبه هاي مثبت و منفی مسئله توجه داشته و یک سو نگر نیستند.
قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج دارند.
 با ذهن باز و متفکرانه نسبت به مسائل اظهار نظر می کنند.
قدرت تشخیص درست از نادرست را دارند.
 گوینده اي متفکر و منطقی و شنونده اي فعال هستند. کل موضوع را در نظر می گیرند، به جزئیات نیز توجه می کنند.
4
وقتی می خواهید با کسی ازدواج کنید باید بتوانید به راحتی و بدون نگرانی باورها، نگرش ها و عقاید خود را با او در میان بگذارید. اما آگاهی از اینکه برخی از ارزش ها و نگرش هایتان با فرد مقابل همخوانی ندارد، ممکن است باعث شود که برای رسیدن به او عقاید خود را رها کنید. شاید برای مدت کوتاهی بتوانید از هویت واقعی خودتان چشم بپوشانید؛ ولی در درازمدت به خود واقعی تان بازمی گردید و اینجاست که بحث و جدل ها آغاز می شود. البته تفاوت در ارزش ها به خودی خود مشکل آفرین نیست، دردسر زمانی شروع می شود که به باورها و ارزش های یکدیگر احترام نگذارید.
مشاوره بامن تماس بگیرید.
10
خستگی ذهنی باعث می شود نتوانید تمرکز داشته باشید و با آزردگی کوچکی به شدت ناراحت و عصبی می شوید سعی کنید در این مواقع تصمیمات کمتری بگیرید و بیشتر استراحت کنید.

جهت مشاوره بامن ازطریق این سایت تماس بگیرید،درخدمتم
9
 "مراحل فاصله و سراشیبی در یک رابطه عاشقانه یا زندگی زناشویی عبارتند از:
 ۱): شما مشکلات رابطه یا زندگی مشترک با طرف مقابل را خیلی جدی و غیرقابل حل می پندارید؛ که امیدی به رفع آن نیست.
 ۲): به نظرتان می رسد صحبت کردن و طرح مسئله با طرف مقابل بی نتیجه و بیهوده است.
 ۳): شروع می کنید به یک زندگی موازی با طرف مقابل. یعنی این که در رابطه و زیر یک سقف با او حضور دارید، اما پیوند صمیمانه ای در کار نیست.
 ۴): احساس تنهایی می کنید- همان طور که قبل از ازدواج یا شروع رابطه احساس تنهایی می کردید. ممکن است شروع کنید به رابطه با فرد دیگری؛ و یا به طور جدی به جدایی فکر کنید.
 جان گاتمن(زوج درمانگر).
12
فواید کتابخوانی برای کودک
•در مدرسه عملکرد بهتری دارند.
•گنجینه لغات آنها پربارتر است.
•در نوشتن انشا مشکلی ندارند و به شکلی •خلاق می نویسند.
•از نظر دستور زبان و نوع به کارگیری جملات، •دقیق تر هستند.
•منظور خود را در نوشتن، بهتر بیان می کنند.
•عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری دارند.
#دکتر_عبدالوهاب_سیمین_روانشناس
جهت مشاوره بامن تماس بگیرید درخدمتم.
28
#روابط
#دکتر_عبدالوهاب_سیمین
جهت مشاوره بامن تماس بگیرید.درخدمتم.
23
#بیش_فعالی
مشاوره با من تماس بگیرید.
17
#افسردگی
9
#رابطه_مشترک
14
#افراد_ناموفق
10
#تفکر_مکعبی
14
#شوخ_طبعی
18
#زنانگی_مردانگی
11
عشق خردمندانه
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
12
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
 لحظه های تان سرشار از آرامش
5
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
هدف ما آرامش و سلامت روان شماست.
6
بیماریهای روان تنی
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
10
روانشناسی روابط
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
13
افسردگی سالمندان
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
6
کمرویی
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
10
روانشناسی روابط
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور
13
دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس ومشاور