600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

محمد کرمی

مشاور روانشناسی - کارشناس ارشد

ازدواج و خانواده

مشکلات فردی

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


کارشناس ارشد مشاوره خانواده ؛ عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران؛ عضو انجمن روانشناسی ایران؛ مدرس آموزش خانواده. دارنده گواهینامه کارگاه های آموزشی تخصصی با موضوع مشاوره ازدواج وخانواده ؛خانواده درمانی ؛زوج درمانی؛؛تربیت مربیگری مهارتهای قبل ازدواج،درحین ازدواج و بعد ازدواج از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران وموسسه آموزشی عالی مدت. ارائه خدمات روانشناختی/مشاوره خانواده وازدواج/نوجوان وبلوغ/ فرزند پروری/مشاوره فردی وگروهی

بیشتر...

مشاوره های مرتبط78
# انسان در جستجوی معنا