600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

یاسمن فضلی

مشاور پزشکی - پزشک عمومی

عفونی

داخلی

تماس
ارسال پیام
دنبال کردن

ساعت هایی که مشاور آنلاین است


بیوگرافی


پزشک شاغل در اورژانس بیمارستان مرکز کرونا مشاوره در زمینه کرونا بر اساس اخرین دستورالعمل ها

بیشتر...

مشاوره های مرتبط