600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

ریحانه دادجو

مشاور تحصیلی - حرفه ای

متوسطه یک

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

محدثه مرزبان

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

فرناز کاظم پور

مشاور تحصیلی - حرفه ای

ابتدایی

ابتدایی

تماس

مرضیه بابایی

مشاور تحصیلی - فوق حرفه ای

ابتدایی

ابتدایی

تماس

رضا کرد

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

-

تماس

مهدی واشقانی فراهانی

مشاور تحصیلی - فوق حرفه ای

زبان انگلیسی

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

ندا اعتمادی پور

مشاور تحصیلی - حرفه ای

متوسطه دوم

کنکور کارشناسی

تماس

پشتیبان تحصیلی

مشاور تحصیلی - فوق حرفه ای

کنکور کارشناسی

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

امیرحسین اسماعیل پور

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

متوسطه دوم

تماس

فاطمه رضالو

مشاور تحصیلی - حرفه ای

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

استعداد یابی

تماس

زهرا اسماعیلی

مشاور تحصیلی - حرفه ای با سابقه بیش از 10 سال

متوسطه دوم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

مصطفی رحیمی

مشاور تحصیلی - فوق حرفه ای

متوسطه دوم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

افسر رضوانی

مشاور تحصیلی - حرفه ای با سابقه بیش از 10 سال

زبان انگلیسی

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

مبین احمدسرائی

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

خشایار داننده

مشاور تحصیلی - حرفه ای

متوسطه دوم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

تماس

زهره شجری پور

مشاور تحصیلی - حرفه ای

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

تماس

الهام یزدانی

مشاور تحصیلی - حرفه ای با سابقه بیش از 10 سال

زبان انگلیسی

-

تماس

زهرا صادقی

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

ابتدایی

تماس

فهیمه فرخ پور

مشاور تحصیلی - حرفه ای

زبان انگلیسی

کنکور کارشناسی ارشد

تماس

دنیا صادقی فاتح

مشاور تحصیلی - حرفه ای

کنکور کارشناسی

متوسطه دوم

تماس