600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

سیدایمان جبلی

مشاور کسب و کار - متخصص

استارت آپ

-

تماس

محمد مجید رنجبر

مشاور کسب و کار - متخصص

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

تماس

رضا جعفرزاده

مشاور کسب و کار - متخصص

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

تماس

مهدی قنبری

مشاور کسب و کار - متخصص

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

تماس

حسین یگانلو

مشاور کسب و کار - متخصص

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

تماس

محسن اسدی

مشاور کسب و کار - متخصص

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

تماس