600/ 0
فرمت های قابل آپلود png , jpg , jpeg , gif , mp4, mkv و حداکثر حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.

فایل انتخاب شد لطفا کپشن را وارد نمایید

10
معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری راهبرد دریافت مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها را اعلام کرد.

تغییر شیوه دریافت مجوز رشته‌های دانشگاهی

به گزارش مشاورآن به نقل از ایرنا وزارت علوم، علی خاکی صدیق با ابلاغ مصوبه جلسه ۹۲۹ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، راهبرد آتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در ارایه مجوز رشته-محل که از سال ۱۴۰۰ مبنای بررسی درخواست‌ها و تصمیم‌گیری است، تشریح کرد.

در متن ابلاغیه معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:

۱. برنامه راهبردی دانشگاه مشتمل بر طرح توجیهی، پیش‌بینی رشته- گرایش‌های قابل حذف و ایجاد در یک دوره پنج‌ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، نیازهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برحسب مورد، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه به‌ویژه ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی و تدوین شود.

در ادامه بخش یک این ابلاغیه آمده است: برنامه راهبردی دانشگاه باید متضمن برنامه توسعه و تحدید رشته- گرایش‌ها با تأکید بر حذف یا تغییر ماهوی رشته‌های کم متقاضی، در نظر گرفتن ظرفیّت دانشجویی، وضعیت کمّی و کیفی اعضای هیأت علمی مرتبط با رشته‌های جدید، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دیگر زیرساخت‌ها، همچنین با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری و دانشجویان موجود اعم از دانشجویان برخوردار از قانون موسوم به آموزش رایگان یا شهریه‌پرداز باشد.

۲. برنامه راهبردی دانشگاه در صورت تأیید شورای دانشگاه و حسب مورد تصویب هیأت امنای ذی‌ربط، مبنای اخذ مجوز رشته- گرایش قرار خواهد گرفت.

راهبرد دریافت مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

بخش دیگر ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علو حاکی از آن است که شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و ساماندهی توسعه رشته‌های دانشگاهی، در جلسه شماره ۹۲۹ مورخ ۲۲ تیرماه ۹۹ خود، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی دریافت مجوز رشته-گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت موضوع مطرح شده، مقرر کرد:

الف- ضمن بررسی امکان‌پذیری استفاده از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در کنار نظام رتبه‌بندی داخلی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سه دسته به شرح زیر رتبه‌بندی شوند:

دسته اوّل: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۱ تا ۲۰

دسته دوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۲۱ تا ۵۰

دسته سوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۵۱ به بعد

ب- راهبرد جدید دریافت مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر به اجرا گذارده شود:

۱. برنامه راهبردی دانشگاه حسب مورد پس از تأیید شورای دانشگاه و هیأت امنای ذی‌ربط، ملاک اصلی اخذ مجوز رشته است.

۲. در صورت وجود این برنامه، لازم است درخواست ایجاد رشته توسط دانشگاه پس از بررسی و تأیید اوّلیه در دفتر گسترش آموزش عالی و تأیید توسط کارگروه تخصصی ذی‌ربط و مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، کمیّت و کیفیت هیأت علمی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. نظر کارگروه تخصّصی برای بررسی نهایی به کمیسیون آموزش عالی ارسال و در صورت تأیید کمیسیون، برای تصویب به شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ارایه شود.

 تذکر مهم

درخواست‌های دانشگاه‌های دسته اول بی‌نیاز از بررسی توسط کارگروه‌های تخصّصی و کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی قابل طرح و بررسی است.

همچنین درخواست‌های دانشگاه‌های دسته دوم پس از تأیید اوّلیه دفتر گسترش آموزش عالی و رییس کارگروه تخصصی (در صورت نیاز)، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش عالی و  شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته-گرایش‌های دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط لازم علمی و آموزشی منوط و موکول است و در صورت از دست رفتن یک یا چند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، حسب مورد نسبت به جلوگیری از ادامه پذیرش دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهد شد.

 

 

گردآوری: مشاورآن

  • جهت ثبت کامنت ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید : ورود / ثبت نام